logo

Różnice pomiędzy wiarą katolicką a protestancką


Wszystkie nurty protestanckie, jakkolwiek by się one nie nazywały, zagubiły różnicę między Bogiem a Jego dziełem, które nazywamy stworzeniem – powiedział ks. prof. Tadeusz Guz. W piątek, 30 października, ks. prof. Tadeusz Guz wygłosił w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej podczas czuwania Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę wykład pt. „Istotne różnice pomiędzy prawdziwą wiarą katolicką a wiarą protestancką”

Poniedziałek, 2 listopada 2015 (20:02)