logo

Wzór dla szkoły polskiej XXI wieku


Wielkość człowieka mierzy się jego miłością do Boga Stwórcy i Odkupiciela – powiedział ks. prof. Tadeusz Guz. W czwartek, 17 marca 2016 r., odbyło się Forum Jubileuszowe w Błażowej pt. “Wszystko zaczęło się od Chrztu Świętego”. Podczas niego prelekcję pt. „Sługa Boża Anna Jenke wzorem dla szkoły polskiej XXI wieku” wygłosił ks. prof. Tadeusz Guz.

Czwartek, 7 kwietnia 2016 (09:39)