logo

Przyjmij, nasza Matko, ten akt zawierzenia...


Akt zawierzenia Matce Bożej z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski odczytany 3 maja 2016 r. na Jasnej Górze.

Czwartek, 5 maja 2016 (18:34)