logo

Zabrakło nadzoru


Panowała lekkomyślność, dowolność działań, m.in. w dysponowaniu środkami publicznymi, swoista radosna twórczość w zakresie polityki kulturalnej państwa – tak stan resortu kultury opisał wicepremier i szef resortu kultury Piotr Gliński, przedstawiając w Sejmie bilans dwóch kadencji rządów PO – PS. Jak mówił Gliński, skutkiem kłopotów z wyznaczaniem celów i priorytetów były w MKiDN za rządów PO i PSL: brak koordynacji działań projektów pomiędzy ministerstwem a instytucjami podległymi; brak komunikacji wewnątrz ministerstwa pomiędzy osobami nadzorującymi te same obszary działań w różnych departamentach

Środa, 11 maja 2016 (21:41)