logo

Koncepcja sumienia według św. Jana Pawła II


W sobotę, 14 maja 2016 r., w Krakowie odbywała się konferencja pro-life pt. „Wolność sumienia jest fundamentem demokratycznego państwa”. Jednym z prelegentów był ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz, kierownik Katedry Filozofii Prawa KUL. Jego prelekcja nosiła tytuł: „Metafizyczno-chrześcijańska koncepcja sumienia według św. Jana Pawła II”.

Piątek, 27 maja 2016 (12:39)