logo

Po co tożsamość?


We wtorek, 17 maja 2016 r., na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyło się XV Międzynarodowe Sympozjum z cyklu: „Przyszłość cywilizacji Zachodu”. Tegoroczne spotkanie upływało pod hasłem: ”Tożsamość Zachodu w obliczu globalnych migracji”. Prelekcję na temat: „Po co tożsamość? Od tożsamości indywidualnej po tożsamość cywilizacyjną” wygłosił prof. Piotr Jaroszyński

Poniedziałek, 30 maja 2016 (20:20)