logo

Sprzeczność teorii ewolucji w aspekcie filozofii


W czwartek, 19 maja 2016 r., ks. prof. Tadeusz Guz był jednym z prelegentów konferencji naukowej pt. „Ewolucja i pochodzenie gatunków w świetle współczesnej nauki – spojrzenie iterdyscyplinarne” organizowanej przez Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. ks. P. Skargi na Uniwersytecie Warszawskim. Podczas niej ks. prof. Guz wygłosił prelekcję pt. „Sprzeczność teorii ewolucji w aspekcie filozofii”

Niedziela, 5 czerwca 2016 (08:40)