logo

Wiara, rozum, różnorodność biologiczna i pochodzenie świata


W czwartek, 19 maja 2016 r., odbyła się konferencja naukowa pt. „Ewolucja i pochodzenie gatunków w świetle współczesnej nauki – spojrzenie interdyscyplinarne” organizowana przez Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. ks. P. Skargi na Uniwersytecie Warszawskim. Prelekcję pt. „Wiara, rozum, różnorodność biologiczna i pochodzenie świata” wygłosił prof. Nigel E.A. Crompton

Poniedziałek, 6 czerwca 2016 (12:39)