logo

Techniki wspomaganego rozrodu a ewolucja


W czwartek, 19 maja 2016 r., odbyła się konferencja naukowa pt. „Ewolucja i pochodzenie gatunków w świetle współczesnej nauki – spojrzenie interdyscyplinarne” zorganizowana przez Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. ks. P. Skargi na Uniwersytecie Warszawskim. Jednym z prelegentów była Marzena Zajączkowska, która wygłosiła wykład pt. „Techniki wspomaganego rozrodu a ewolucja człowieka – aspekt biologiczny i filozoficzny”

Środa, 8 czerwca 2016 (22:32)