logo

Przedstawiciele niemieckich elit o Niemczech


W czwartek, 16 czerwca 2016 r., w Sieniawie koło Rzeszowa w Pałacu Czartoryskich ks. prof. Tadeusz Guz wygłosił wykład pt. „Przedstawiciele niemieckich elit o Niemczech". Skupił się w nim na przybliżeniu natury Niemców w świetle myśli Friedricha Hegla, Friedricha Nietzschego i Martina Heideggera.

Czwartek, 30 czerwca 2016 (11:47)