logo

Opowiedzieć własną historię


Musimy opowiedzieć własną historię. Nowa ustawa mówi o tym, że mamy to opowiadać za granicą. Ale najpierw to my musimy sami sobie tę historię opowiedzieć tu, w Polsce, a z tym nie jest najlepiej – stwierdza dr Jarosław Szarek. W poniedziałek, 18 lipca 2016 r., odbyło się przesłuchanie kandydata na prezesa IPN dr. Jarosława Szarka

Sobota, 23 lipca 2016 (13:34)