logo

Bóg źródłem wszelkiej władzy


Chciał Bóg, aby w społeczeństwie istnieli ludzie posiadający władzę nad innymi – zwraca uwagę ks. prof. Tadeusz Guz. W piątek, 10 lutego 2017 r., ks. prof. Tadeusz Guz odwiedził Zamość. Tam wziął udział w adoracji Najświętszego Sakramentu oraz uczestniczył we Mszy św., podczas której wygłosił kazanie. Poruszył w nim problem pochodzenia władzy na ziemi. Zagadnienie to było wstępem do wieczornych rozważań w zamojskim Ratuszu. Zamość, cz. 1.

Wtorek, 14 lutego 2017 (20:56)