logo

Pozytywizm w ujęciu Hansa Kelsena


Wszystko, co istnieje, ma swoją racjonalną przyczynę – powiedział ks. prof. Tadeusz Guz. W poniedziałek, 24 kwietnia 2017 r., ks. prof. Tadeusz Guz wygłosił konferencję dla redakcji „Naszego Dziennika”. Tematem jego prelekcji był pozytywizm w ujęciu Hansa Kelsena.

Sobota, 6 maja 2017 (12:54)