logo

Człowiek a zwierzęta i drzewa w oczach filozofów


Z inicjatywy Ministerstwa Środowiska i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w sobotę, 13 maja 2017 r., w Arena Toruń odbyła się konferencja pt. ”Jeszcze Polska nie zginęła – wieś”. Jej celem było podkreślenie szczególnej roli Kościoła, leśnictwa i łowiectwa w rozwój polskiej wsi. Specjalnie na tę okazję wystąpienie przygotował i wygłosił ks. prof. Tadeusz Guz. Jego prelekcja nosiła tytuł: „Filozoficzna analiza ideologicznych podstaw animalizacji człowieka i humanizacji zwierząt i drzew”.

Poniedziałek, 29 maja 2017 (12:06)