logo

Filozoficzno-antropologiczne podstawy małżeństwa i rodziny


W źródle prawdy pojmujmy rzeczywistość, także tę małżeństwa i rodziny – stwierdza ks. prof. Tadeusz Guz. W poniedziałek, 19 czerwca 2017 r., w Gnieźnie odbywało się I Krajowe Forum Inicjatyw na rzecz Małżeństwa i Rodziny. Podczas niego swój wykład pt. „Filozoficzno-antropologiczne podstawy małżeństwa i rodziny” wygłosił ks. prof. Tadeusz Guz.

Czwartek, 31 sierpnia 2017 (10:11)