logo

Dialog międzykulturowy a prawda


Jak w obliczu niedoskonałości człowieka obronić doskonałość boskiego intelektu? – pyta ks. prof. Tadeusz Guz. Od 26 do 27 października 2017 r. w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy odbywał się Kongres: „Jeden świat - wiele kultur”. Pierwszego dnia wykład pt. „Dialog międzykulturowy a prawda w perspektywie filozoficznej” wygłosił ks. prof. Tadeusz Guz.

Wtorek, 27 marca 2018 (14:50)