logo

Miara wszystkiego


Wszystkie prawdy wieczności i czasu spotykają się we Mszy św. – podkreśla ks. prof. Tadeusz Guz. W dniach od 9 do 11 marca 2018 r. ks. prof. Tadeusz Guz w Domu Rekolekcyjnym OO. Paulinów w Łukęcinie wygłosił rekolekcje wielkopostne dla rodzin. – Pierwotnie zostaliśmy powołani, żeby żyć w przyjaźni z Bogiem. Słowo Boże jest trafne, gdyż pokazuje nam, że miarą wszystkiego powinien być sam Pan Bóg – mówi ks. prof. Tadeusz Guz. Łukęcin, cz. 2.

Piątek, 11 maja 2018 (22:08)