logo

Debata „Naszego Dziennika”


Jaki jest wpływ Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju na polską gospodarkę – na to pytanie starali się odpowiedzieć uczestnicy debaty „Naszego Dziennika” i Agencji Rozwoju Przemysłu, która odbyła się we wtorek 24 kwietnia 2018 r., w Warszawie. Zaproszeni goście, politycy i ekonomiści, debatowali m.in. nad tym, jakie są dotychczasowe efekty realizowania SOR w gospodarce i które z priorytetów Strategii są wdrażane w szybkim, a które w niezadowalającym tempie. A także jaki ma ona wpływ na kondycję przedsiębiorstw.

Środa, 16 maja 2018 (20:28)