logo

Czas jako kategoria chrześcijańska


Czas wypełnia się przez to, że Bóg, który jest Stworzycielem, wszedł przez wcielenie w dzieje człowieka – podkreśla ks. prof. Tadeusz Guz. W niedzielę, 11 marca 2018 r., w Szczecinie ks. prof. Guz wygłosił wykład pt. „Czas jako kategoria chrześcijańska”

Czwartek, 2 sierpnia 2018 (21:10)