logo

Dom nie ręką uczyniony


W dniach 8-10 czerwca w kościele seminaryjnym w Szczecinie odbyły się rekolekcje dla mężczyzn, które poprowadził ks. kard. Raymond Leo Burke. – Obietnica zbawienia dana Adamowi i Ewie została wypełniona w naszym Panu Jezusie Chrystusie. On odniósł ostateczne zwycięstwo nad grzechem i śmiercią, za każdego z synów i córek Adama i Ewy. Wiara i nadzieja, o której pisze św. Paweł w swoim II liście do Koryntian, stały się zatem w pełni naszymi – przypomniał ks. kard. Raymond Leo Burke. Szczecin, cz. 9.

Czwartek, 30 sierpnia 2018 (21:47)