logo

Wspólnota dzieci Bożych


„Msza Święta jako centrum życia człowieka w małżeństwie i rodzinie” – pod takim hasłem w dniach 17-19 sierpnia 2018 r. w Szczecinie odbywały się rekolekcje dla rodzin, które prowadził ks. prof. Tadeusz Guz. - Eucharystia przenajświętsza, komunia święta, to jest właśnie ten stan naszego bytowania, do którego zostaliśmy pierwotnie pomyślani, stworzeni i zbawieni, żeby z Bogiem, Stwórcą naszego życia stanowić nierozerwalną i wiekuistą wspólnotę dzieci Bożych. Dlatego Pan Jezus żebyśmy doszli do komunii wiekuistej, to już tutaj na ziemi ofiaruje nam komunię z Nim, z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym. Czyli innymi słowy bez tej komunii ziemskiej, bez zjednoczenia z Panem Bogiem, jako Stwórcą, Zbawicielem i Odkupicielem, nie jesteśmy w stanie dotrzeć do naszego ostatecznego przeznaczenia do Nieba - zauważył ks. prof. Tadeusz Guz. Szczecin, cz.7.

Sobota, 15 września 2018 (17:25)