logo

Prymat rozumu


„Człowiek w nauce św. Tomasza i ideologii Karola Marksa” – to tytuł seminarium, jakie poprowadził ks. prof. Tadeusz Guz w dniach 1-2 września 2018 r. w Przemyślu. Prawda jest zawsze pozytywna, buduje człowieka - wskazuje ks. prof. Tadeusz Guz.

Wtorek, 2 października 2018 (13:56)