logo

Krzyż to odkupienie, przebaczenie i zwycięstwo


"Krzyż jako źródło prawdy" - to temat konferencji, którą poprowadził w środę, 5 września 2018 r., w Warszawie, w redakcji "Naszego Dziennika" ks. Dariusz Dąbrowski. Kapłan zaprosił do refleksji na temat prawdy. Wskazał, że prawda i fałsz nieustannie się przenikają. Jako motto rozważania uczynił słowa ks. kard. Johna H. Newmana: Kocham prawdę i pójdę za nią, dokądkolwiek ją znajdę.

Poniedziałek, 8 października 2018 (13:23)