logo

Ks. abp Ignacy Tokarczuk - niezłomny pasterz


Ks. abp Ignacy Tokarczuk chciał skończyć filozofię na KUL-u, chciał zweryfikować to, co Marks głosił. I doszedł do stwierdzenia, że to są absurdalne rzeczy. Absurdalną jest rewolucja francuska, która chciała stworzyć nowy świat, a właściwie zniszczyła kulturę. Absurdalną jest jeszcze bardziej rewolucja bolszewicka. Księże Arcybiskupie Ignacy, jakże jesteś naszym pokoleniom drogim za Twoją bohaterską miłość do Prawdy Bożej i prawdy o świecie jako stworzeniu Bożym - podkreślił podczas wykładu w Krasiczynie ks. prof. Tadeusz Guz. W niedzielę, 7 października 2018 r., wierni archidiecezji przemyskiej podczas uroczystości zorganizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Sługi Bożej Anny Jenke uczcili setną rocznicę urodzin ks. abp. Tokarczuka.

Niedziela, 14 października 2018 (23:25)