logo

Globalizacja totalnej sekularyzacji


"Rozeznawać, aby działać. Polityczna globalizacja rewolucji kulturowej" - to tytuł wykładu z udziałem Marguerite A. Peeters, który odbył się w Domu Pielgrzyma Amicus. Podczas wykładu ks. prof. Tadeusz Guz powiedział, że przez globalną rewolucję kulturową rozumiemy globalne propagowanie po upadku muru berlińskiego nowej etyki laickiej w jej aspektach radykalnych zapoczątkowanych w zachodnich rewolucjach: feministycznej, seksualnej i kulturowej minionego wieku i w długim marszu Zachodu w stronę postmodernizmu. Owa etyka ogłasza normy polityczne zarządzania globalnego i potajemnie przemienia kulturę całej ludzkości od wewnątrz. 2018-10-13

Czwartek, 18 października 2018 (21:35)