logo

Siedem ostatnich słów Chrystusa (cz. 1)


Wybitny filozof z KUL ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz głosi tegoroczne kazania pasyjne w czasie nabożeństwa Gorzkich Żali w bazylice Świętego Krzyża w Warszawie. Tematem rozważań są słowa Pana Jezusa wypowiedziane z Krzyża. Ksiądz profesor cykl kazań rozpoczął od wersetu modlitwy Pana Jezusa wyrażonej w słowach „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?”. - Czego uczy ukrzyżowany Zbawiciel, odmawiając modlitwę biblijną do Ojca w Niebie? Ukrzyżowany Jezus uczy nas jako Syn Boży i zarazem Syn człowieczy Niepokalanej Matki Bożej Maryi przede wszystkim tego, że w życiu i śmierci, w zdrowiu i chorobie, w nauce i pracy, w radości i cierpieniu, to znaczy zawsze i wszędzie powinniśmy się modlić. Czyli rozmawiać z Panem Bogiem - mówił w niedzielę, 10 marca 2019 r., ks. prof. Tadeusz Guz. Kazania pasyjne w bazylice Świętego Krzyża w Warszawie są głoszone w każdą niedzielę Wielkiego Postu oraz w Wielką Środę o godz. 18.00.

Poniedziałek, 11 marca 2019 (15:25)