logo

Siedem ostatnich słów Chrystusa (cz. 2)


Wybitny filozof z KUL ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz głosi tegoroczne kazania pasyjne w czasie nabożeństwa Gorzkich Żali w bazylice Świętego Krzyża w Warszawie. Tematem rozważań są słowa Pana Jezusa wypowiedziane z Krzyża. W II niedzielę Wielkiego Postu rozważanie poświęcone było zdaniu „Niewiasto, oto Twój syn; oto twoja Matka”. – Przyjąć życie z boskich rąk Stwórcy oto święta postawa każdej bogobojnej matki i każdego bogobojnego człowieka. Tego uczy nas najbardziej Maryja, że skoro życie pochodzi od Boga, to należy je z miłością i sumiennie przyjąć – mówił w niedzielę, 17 marca 2019 r., ks. prof. Tadeusz Guz. Kazania pasyjne w bazylice Świętego Krzyża w Warszawie są głoszone w każdą niedzielę Wielkiego Postu oraz w Wielką Środę o godz. 18.00.

Poniedziałek, 18 marca 2019 (13:01)