logo
logo

Siedem ostatnich słów Chrystusa (cz. 7)

Tematem ostatniego z serii tegorocznych kazań pasyjnych w bazylice Świętego Krzyża w Warszawie były słowa „Wykonało się”. – Pozwalamy sobie zupełnie bezkrytycznie, czyli z przerażającą naiwnością ducha, narzucać obce Polsce i zarazem wrogie Chrystusowi idee, działania w nauce, sztuce, gospodarce czy polityce. Jak na razie ani lewica, ani prawica polska nie mogą wyjść z tego zaklętego koła, oczywiście przez samego ojca kłamstwa, koła uwikłań ideologicznych w dzisiaj diabelsko redukcjonistyczny genderowy socjalizm i komunizm, bezlitosny kapitalizm i liberalizm, prymitywny libertynizm i jakże brutalny nie tylko względem wielu dzieci nienarodzonych pozytywizm prawny. Czyż nie czas, aby Polacy, prawdziwie rozumni w Chrystusie i prawdziwie wolni w Chrystusie, zrzucili te z piekła rodem jarzma niewoli czynów Narodu Rzeczypospolitej Polskiej i Kościoła w naszej Ojczyźnie – mówił w kazaniu w czasie Mszy Świętej w Wielką Środę, 17 kwietnia 2019 r., ks. prof. Tadeusz Guz.

Czwartek, 18 kwietnia 2019 (15:23)