logo

„Zrozumieć przyrodę i rolę człowieka w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju”


To tytuł ostatniego wykładu śp. prof. dr. hab. Jana Szyszko, wygłoszonego 7 października 2019 r. w Biłgoraju podczas konferencji naukowej „Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń”. Konferencja zorganizowana była w 20. rocznicę pobytu św. Jana Pawła II w Zamościu.

Środa, 9 października 2019 (22:52)