logo

Zaprzysiężenie Andrzeja Dudy

zdjecie

Autor: Robert Sobkowicz /Nasz Dziennik


Dziś w sali plenarnej Sejmu odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Narodowego, przed którym Andrzej Duda złożył przysięgę oraz wygłosił orędzie inaugurujące drugą kadencję. Zgodnie z Konstytucją prezydent złożył wobec Zgromadzenia Narodowego następującą przysięgę: „Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg”.

6 sierpnia 2020 (16:07)