logo

„Paczka dla Powstańca – wdzięczni Bohaterom Sierpnia '44”

zdjecie

Autor: Robert Sobkowicz /Nasz Dziennik


Dzisiaj w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa w konferencji na temat akcji „Paczka dla Powstańca – wdzięczni Bohaterom Sierpnia '44” wzięli udział minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski, szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, generał dywizji, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej Wiesław Kukuła, zastępca dyrektora generalnego KOWR Marcin Wroński oraz członek zarządu Krajowej Spółki Cukrowej Marek Dereziński

30 września 2020 (17:28)