logo

W hołdzie bohaterom

zdjecie

Autor: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych


Z okazji 77. rocznicy Akcji Bojowej „Kutschera” zostały złożone kwiaty przy kamieniu-pomniku upamiętniającym żołnierzy oddziału Kedywu Komendy głównej AK „Pegaz”. Natomiast przed pomnikiem na Mokotowie oddano cześć bohaterom bitwy pod Zaborecznem, którzy stanęli do walki w obronie ludności Zamojszczyzny.

1 lutego 2021 (13:03)