logo

Obchody Dnia Weterana Walk o Niepodległość RP

zdjecie

Autor: Robert Sobkowicz /Nasz Dziennik


W Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zorganizował w Warszawie uroczystości w hołdzie obrońcom Ojczyzny w 1939 roku i walczącym o wolność kraju podczas II wojny światowej. Na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego odbył się Apel Pamięci połączony z ceremonią wręczenia medali „Pro Bono Poloniae” i „Pro Patria”, podczas której szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk odznaczył żołnierzy Wojska Polskiego i funkcjonariuszy Straży Granicznej szczególnie zasłużonych w niesieniu pomocy kombatantom podczas epidemii koronawirusa.

Środa, 1 września 2021 (16:40)