logo

Pamieć o swoich korzeniach

zdjecie

Autor: Robert Sobkowicz /Nasz Dziennik


W Archiwum Akt Nowych odbyła się dziś konferencja prasowa poświęcona konkursowi „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”. Zorganizowano też pokaz historycznych, rodzinnych archiwów postaci z polskiej historii. W konferencji udział wzięli sekretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw kształcenia ogólnego i nadzoru pedagogicznego dr Tomasz Rzymkowski oraz naczelny dyrektor Archiwów Państwowych dr. Pawła Pietrzyka

Czwartek, 28 października 2021 (21:09)