logo

Krzeszowskie Święto Światła

zdjecie

Autor: Przemysław Groński


W Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie odbyły się uroczystości związane z wydarzeniem z 18 grudnia 1622 roku, kiedy to odnaleziono ukrytą w 1426 roku ikonę Matki Bożej Łaskawej. Centralnym punktem była Msza św. koncelebrowana w bazylice krzeszowskiej pod przewodnictwem ordynariusza diecezji legnickiej ks. bp. Andrzeja Siemieniewskiego. Rocznicę odnalezienia krzeszowskiej ikony upamiętniono uroczystym otwarciem i poświęceniem w pobliskim Krzeszówku Domu Rekolekcyjnego „Na Szlaku Cysterskim”. Przed krzeszowską bazyliką młodzież ze szkolnego Teatru Ognia „Fire Mime” z Krzyżowic koło Wrocławia zaprezentowała spektakl światła. Po Eucharystii jej uczestników zaproszono na oratorium „Gratiae Sanctae Mariae”

Poniedziałek, 19 grudnia 2022 (20:16)