logo

Przywracanie pamięci o Powstaniu Styczniowym

zdjecie

Autor: Valdemar Doveiko /PAP


„Walka o Wolność. Powstanie Styczniowe 1863–1864” – pod takim tytułem we wtorek w Wilnie została otwarta wystawa przygotowana przez Muzeum Historii Polski na zamówienie MSZ RP. W Pałacu Władców na temat zrywu odbyła się dyskusja z udziałem historyków z Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy. Wystawa złożona z 13 plansz w językach polskim i litewskim przedstawia genezę największego zrywu niepodległościowego przeciwko rosyjskiemu zaborcy, ale też pokazuje rolę, jaką odegrały w walce poszczególne grupy społeczne. Ekspozycję rozmieszczono na ogrodzeniu kościoła franciszkańskiego na wileńskiej Starówce, co przypomina o szczególnej roli wileńskich franciszkanów w ruchu oporu

Wtorek, 24 stycznia 2023 (20:43)