logo

Historia „dzieci z Przemysłowej”

zdjecie

Autor: Robert Sobkowicz /Nasz Dziennik


30 stycznia 2023 r. odbyła się prezentacja najnowszej publikacji Instytutu Pamięci Narodowej pt. „»Dzieci z zielonego autobusu«. Z zeznań o niemieckim obozie dla polskich dzieci przy ul. Przemysłowej w Łodzi (1942-1945)” autorstwa Artura Ossowskiego, naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Łodzi. W spotkaniu wzięli udział Artur Ossowski, autor publikacji, oraz dr Tomasz Toborek, moderator dyskusji. „Głównym celem niniejszej publikacji jest uzupełnienie informacji o funkcjonowaniu obozu dla dzieci przy ul. Przemysłowej w Łodzi, uporządkowanie danych i zaprezentowanie Czytelnikowi kolejnych materiałów na ten temat, zwłaszcza dotyczących przebiegu procesu obozowej nadzorczyni Eugenii Pol, który toczył się w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych XX w. – powiedział autor książki

Poniedziałek, 30 stycznia 2023 (20:59)