logo

Zawierzył Matce Bożej


Każdego roku odwiedzał sanktuarium Matki Bożej w Luján - wspomina brata Maria Elena Bergoglio

Czwartek, 4 kwietnia 2013 (13:25)