logo

Fenomen Rodziny Radia Maryja

zdjecie

Autor: Robert Sobkowicz /Nasz Dziennik


8 stycznia br. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie o. Dawid Wilczyński CSsR obronił rozprawę doktorską. Temat jego pracy brzmi: „Fenomen Rodziny Radia Maryja”. Rozprawa doktorska zostanie także wydrukowana.

Wtorek, 9 stycznia 2024 (13:13)