logo
logo

Pod
patronatem „Naszego Dziennika”

Zdjęcie: Marek Borawski/ Nasz Dziennik

Nauczyć czynić dobro

Niedziela, 24 kwietnia 2016 (19:54)

Aktualizacja: Niedziela, 24 kwietnia 2016 (19:54)

W sobotę w Łomiankach odbyło się drugie już spotkanie w ramach kursu pedagogii katolickiej. Organizują go Fundacja Dobrej Edukacji Maximilianum oraz Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW.

Kurs adresowany jest do rodziców, którzy chcą dowiedzieć się, jak wychować dziecko na wolnego, prawego i odważnego człowieka, zdolnego do przeciwstawienia się zagrożeniom współczesnego świata. Spotkania w Kolegium Świętej Rodziny to także okazja, by  poznać drogi prowadzące do tego, by stawać się dobrym ojcem i dobrą matką. Kurs to również propozycje dla nauczycieli i wychowawców, chcących wspomóc dziecko w budowaniu poczucia wartości i indywidualności.

Spotkania to jednak przede wszystkim szansa nauczenia się katolickiego rozumienia rzeczywistości, zapomnianych podstaw realistycznej filozofii i etyki, prawd wiary dziś tak relatywizowanych, jak również rozpoznawania współczesnych zagrożeń moralnych.

Na drugim spotkaniu pogłębiano tematy, które zostały podjęte podczas poprzedniej części kursu. Wykłady poprowadzili profesorowie i wykładowcy związani z Wydziałem Filozofii Chrześcijańskiej i Wydziałem Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wśród nich m.in.: prof. Artur Andrzejuk, dr Andrzej Mazan, ks. Łukasz M. Kadziński, dr Anna Kazimierczak-Kucharska, dr Michał Zembrzuski i dr Urszula Wolska.

W swoim wykładzie pt. „Objawienie nadprzyrodzone: co i w jaki sposób Bóg mówi sam o sobie? – Pismo Święte i Tradycja” ks. Łukasz Kadziński przypomniał, że to Jezus Chrystus jest pełnią prawdy, jaką Bóg chciał objawić człowiekowi.

– Naszą odpowiedzią na tę pełnię Objawienia ma być miłość ku Chrystusowi – podkreślił kapłan, dodając, że językiem objawienia są znaki zewnętrzne i wewnętrzne. Wewnętrzne to Słowo Boże, a zewnętrzne to cuda i proroctwa.

– Cud to fakt nadzwyczajny, który poznajemy przez zmysły. Jego autorem jest Bóg, a nie siły przyrody. Cuda pokazują, że Bóg jest wszechmogący – definiował ks. Kadziński.

Z kolei proroctwa to przepowiednie przyszłych wydarzeń, których nie da się poznać z przyczyn przyrodzonych.

– Są one znakiem wszechwiedzy Boga – podsumował duchowy opiekun Fundacji Dobrej Edukacji Maximilianum. 

Ksiądz Kadziński, opisując wewnętrzne znaki, do których należy m.in. Pismo Święte, zwrócił uwagę na fakt, że powstało ono pod natchnieniem Ducha Świętego, który posłużył się konkretnym człowiekiem, ponaglił go do współpracy z Bogiem.

– Całe Pismo Święte musimy też odczytywać w sensie dosłownym, ale też alegorycznym. Jednocześnie pamiętając, że mamy do czynienia z jego jednością, tzn. treści w nim zawarte tłumaczą się nawzajem. Nowy Testament tłumaczy Stary Testament – podsumował kapłan.

Doktor Andrzej Mazan podczas wykładu pt. „Rola osób w wychowaniu” mówił o tym, że relacja miłości jest pierwszą relacją osobową człowieka.

– Nie możemy się niczego nauczyć, jeśli nie zaufamy drugiej osobie. Przekaz prawdy o osobie od osoby jest najważniejszy – podkreślił prelegent.

Przypomniał, że człowiek ma pewne moce i potencjał.

– Chodzi o to, żeby te władze uaktywnić, by można było spełnić zadany cel, a celem człowieka jest, by te władze doskonale działały – dodał.

Wykładowca zwrócił uwagę na właściwy przedmiot poznania, jakim jest osoba. – Miłość wiedzie nas ku temu, że osoba jest najważniejsza. Przez miłość otwiera się nasza relacja – zaznaczył.

– Wola musi wybierać dobro dla drugiej osoby. Celem woli jest przysposobienie do wykonywania dobra dla drugiego człowieka. Zrobienie czegoś dobrego jest bowiem czymś najpiękniejszym – mówił dyrektor merytoryczny w Fundacji Dobrej Edukacji Maximilianum. Jak zaznaczył, pomocą w wyborze dobra dla drugiej osoby jest prawy intelekt, który potrafi rozpoznać, co jest prawdą, a co fałszem, co jest dobre, a co złe.

– Tej prawości można się jednak nauczyć tylko poprzez kontakt z ludźmi dobrymi i prawymi – przekonywał. – Wychowywanie dziecka to zatem przysposabianie do coraz większego dobra. Już Arystoteles  mówił, że najpierw trzeba nauczyć dziecko czynić dobro, a potem dać mu wiedzę – apelował do zebranych dr Mazan.

Kolejne spotkanie w ramach kursu pedagogii katolickiej już 14 maja br.

Aneta Przysiężniuk-Parys, Łomianki

NaszDziennik.pl