logo

Sympozjum z okazji 50. rocznicy śmierci biskupa Bardy

Wtorek, 11 listopada 2014 (13:14)

W czwartek, 13 listopada br., mija 50 lat od śmierci ks. bp. Franciszka Bardy, ordynariusza przemyskiego w latach 1934-1964. Z tej okazji dzisiaj o godz. 15.00 w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu odbędzie się sympozjum naukowe poświęcone osobie biskupa Franciszka Bardy i jego posłudze Kościołowi i ludziom.

Prelekcje wygłoszą ks. Szczepan Bemben, ks. dr Marcin Kapłon oraz ks. dr Sławomir Zych. Spotkanie zakończy wieczornica patriotyczna oraz nieszpory za zmarłych biskupów i kapłanów archidiecezji przemyskiej.

Ks. bp Franciszek Barda urodził się 21 sierpnia 1880 r. w Mszanie Dolnej. Święcenia kapłańskie otrzymał 26 lipca 1904 r. w Krakowie z rąk kard. Jana Puzyny. W latach 1925–1928 pełnił funkcję rektora Papieskiego Instytutu Polskiego w Rzymie. Od 1930 do 1931 r. był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. Sakrę biskupią przyjął 30 sierpnia 1931 r. i przez 2 lata był biskupem pomocniczym w Przemyślu. W 1933 r. po śmierci bp. Anatola Nowaka został wybrany wikariuszem kapitulnym, a 25 listopada tegoż roku został mianowany biskupem diecezjalnym przemyskim. Stolicę Biskupią w Przemyślu objął 21 stycznia 1934 r. W 1937 r. „za wybitne zasługi na polu pracy społecznej” został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Wśród wielu cennych inicjatyw, jakie podejmował, było powołanie do istnienia w 1938 r. i nadanie statutu związkowi Caritas diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego. Był to ważny krok na drodze koordynacji charytatywnych działań w diecezji.

Po zakończeniu II wojny światowej działalność związku została wznowiona. Zakończyło ją przejęcie Caritasu przez komunistyczne władze państwowe w 1950 r. Biskup Barda, narażając swoje życie, w okresie okupacji niemieckiej pomagał także ludności żydowskiej, przekazując fałszywe metryki chrztu m.in. Stanleyowi i Lusi Igel oraz ich córce Toni. Zmarł w Przemyślu 13 listopada 1964 r.

Mariusz Kamieniecki

Aktualizacja 11 listopada 2014 (13:54)