logo

Materna i Kozłowski wiceministrami w resorcie gospodarki morskiej

Piątek, 4 grudnia 2015 (19:57)
Aktualizacja: Piątek, 4 grudnia 2015 (20:30)

Jerzy Materna i Krzysztof Kozłowski zostali wiceministrami gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Materna będzie odpowiadał za żeglugę śródlądową, a Kozłowski nadzorował m.in. Departament Współpracy Międzynarodowej nowego resortu.

Obu wiceministrów powołała na wniosek ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej premier Beata Szydło.

Jerzy Marian Materna został wiceministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej w randze sekretarza stanu ds. żeglugi śródlądowej.

Materna w 1983 r. ukończył studia na Wydziale Budownictwa Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze, uzyskując tytuł magistra inżyniera budownictwa lądowego. W latach 1983-1989 pracował na stanowisku kierownika budowy Komunalnego Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego w Zielonej Górze. W kolejnych latach zajmował kierownicze stanowiska w spółkach prawa handlowego i prowadził własną działalność gospodarczą.

W latach 1998-2002 pełnił funkcję radnego Rady Miasta Zielona Góra. Od 2005 r., w czterech kolejnych kadencjach Sejmu uzyskał mandat posła na Sejm z okręgu nr 8 Zielona Góra z listy PiS. W Sejmie zasiadał w komisjach: Unii Europejskiej, Infrastruktury, Finansów, a także uczestniczył w Grupie ds. Przestrzeni Kosmicznej.

Z kolei wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej w randze podsekretarza stanu Krzysztof Kozłowski będzie nadzorował prace Departamentu Prawnego, Departamentu Nadzoru Właścicielskiego, Departamentu Edukacji Morskiej oraz Departamentu Współpracy Międzynarodowej.

Kozłowski jest doktorem nauk prawnych. Pracuje w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Odbył aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Szczecinie zakończoną egzaminem sędziowskim. Wpisany na listę adwokatów.

Autor licznych opracowań z dziedziny prawa konstytucyjnego, samorządowego oraz administracyjnego, a także opinii i ekspertyz sporządzanych na zlecenie organów władzy publicznej. Włada językiem angielskim, francuskim oraz niemieckim. 

RP, PAP