logo

Silje Garmo otrzyma azyl?

Piątek, 16 lutego 2018 (21:31)
Aktualizacja: Sobota, 17 lutego 2018 (10:14)

Urząd do Spraw Cudzoziemców uznał, że Norweżka Silje Garmo zasługuje na ochronę prawną RP – poinformował PAP prawnik Norweżki ubiegającej się o azyl w Polsce adw. Jerzy Kwaśniewski. Nie oznacza to przyznania azylu; potrzebna jest jeszcze zgoda MSZ.

Silje Garmo pod koniec sierpnia ub.r. poprosiła o azyl w Polsce, ponieważ w Norwegii grozi jej odebranie dziecka przez norweski urząd ds. opieki nad dziećmi Barnevernet. Urząd zainteresował się nią z powodu donosu, w którym stwierdzono, że nadużywa leków przeciwbólowych; następnie doszedł zarzut „chaotycznego stylu życia” i przewlekłego przemęczenia.

Kobiecie w ubiegłym roku odebrano starszą, 12-letnią córkę wskutek zarzutów sformułowanych przez ojca dziewczynki. Obawiając się utraty drugiego dziecka, Norweżka zdecydowała się opuścić swój rodzinny kraj i zamieszkać w Polsce. 31 sierpnia ub.r. Garmo złożyła wniosek o azyl.

Jak poinformował PAP adw. Jerzy Kwaśniewski z Instytutu Ordo Iuris, Urząd do Spraw Cudzoziemców uznał, że Silje Garmo „zasługuje na ochronę prawną Rzeczypospolitej Polskiej, czyli że jej powrót do ojczyzny groziłby naruszeniem jej podstawowych praw człowieka, w tym ochrony jej życia rodzinnego”.

– W związku z tym następują przesłanki do udzielenia azylu. Jedyną brakującą decyzją jest stwierdzenie przez ministra spraw zagranicznych tego, iż istnieje interes Rzeczypospolitej w udzieleniu jej takiej ochrony – powiedział Kwaśniewski.

Decyzję o udzielenie azylu wydaje Urząd do Spraw Cudzoziemców po uzyskaniu zgody ministra spraw zagranicznych. Jest ona wydawana, gdy spełnione są jednocześnie dwie przesłanki: cudzoziemcowi należy zapewnić ochronę oraz gdy przemawia za tym ważny interes RP, a szef MSZ wyrazi na to zgodę. Rozpatrzenie wniosku trwa do 6 miesięcy.

Kwaśniewski podkreślił, że „w interesie Rzeczypospolitej jest dbanie o dobro dziecka, dbanie o autonomie rodziny i ochronę życia rodzinnego, nawet jeżeli są to obcokrajowcy, ale wnoszą o ochronę w Polsce”.

– Wskazujemy na to, że takie wartości jak ochrona życia rodzinnego, ochrona prawa dziecka do wychowania przez naturalnego, biologicznego rodzica są wartościami konstytucyjnymi – stwierdził Kwaśniewski.

Rzecznik prasowy Urzędu do Spraw Cudzoziemców Jakub Dudziak poinformował PAP, że sprawy o udzielenie azylu są prowadzone w postępowaniu administracyjnym i tym samym objęte ochroną danych osobowych oraz ochroną prywatności stron, w związku z tym UdSC nie komentuje indywidualnych okoliczności prowadzonych spraw”. – Mogę jedynie poinformować, że postępowanie jest w toku – dodał Dudziak.

 

RP, PAP