logo

Wody Polskie wczesną jesienią mają zakończyć zatwierdzanie taryf

Wtorek, 17 lipca 2018 (14:15)

Wody Polskie wczesną jesienią mają ostatecznie zakończyć proces zatwierdzania taryf za wodę i ścieki – deklarują władze firmy. Do tej pory większość zatwierdzonych taryf przewiduje obniżki opłat, utrzymanie cen bądź lekkie podwyżki wynikające np. z inflacji.

Wody Polskie poinformowały na konferencji prasowej, że w ustawowym terminie, czyli do 12 marca br. do Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej bądź centrali wpłynęło 2561 wniosków od przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych o zatwierdzenie taryf. Do końca czerwca ponad 2 tys. z nich zostało zatwierdzonych.

Z przedstawionej na konferencji informacji wynika, że w przypadku 1952 zatwierdzonych taryf przewiduje się: obniżki cen za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków od mieszkańców; opłaty są niezmienione; lekkie podwyżki (ok. 2 proc.) wynikające z inflacji, wzrostu cen energii czy podatków.

Zaakceptowanych zostało 115 taryf, w których podwyżka opłat wynika z prowadzonych inwestycji (amortyzacja, wkład własny do środków unijnych). W przypadku 24 taryf podwyżki wynikają z przyczyn niezależnych od przedsiębiorców, np. kupują oni wodę od innego dostawcy.

W przypadku opłat za dostarczanie wody ceny wahają się od 1,58 zł za metr sześc. do 57 zł. W przypadku ścieków jest to od 1,98 zł do 34,94 zł za metr sześc.

RP, PAP

Aktualizacja 17 lipca 2018 (14:18)