logo

Woda mineralna z kopalni „Ziemowit”

Piątek, 11 stycznia 2019 (10:46)

Naturalnie oczyszczona i wzbogacona woda z podziemnych wyrobisk kopalni „Ziemowit” w Lędzinach jest jakościowo lepsza od wielu znanych marek wody mineralnej – wskazują badania jej składu. Polska Grupa Górnicza (PGG) postanowiła wykorzystać kopalnianą wodę m.in. w celach promocyjnych.

Górnicy z należącej do PGG kopalni „Ziemowit”, będącej częścią kopalni zespolonej Piast-Ziemowit, od dawna korzystają z wody, pompowanej z głębokości ok. 400 metrów pod ziemią; woda ta zasila także częściowo wodociąg w Lędzinach.

Przed grudniowym szczytem klimatycznym ONZ w Katowicach po raz pierwszy przygotowano partię wody w butelkach, by gościom COP24 pokazać górnictwo od innej, niestandardowej strony. Ponadto duża część butelek trafiła do innych kopalń PGG.

„Z relacji wielu uczestników i gości szczytu klimatycznego wiemy, że woda mineralna z kopalni Ziemowit wzbudziła duże zainteresowanie i została bardzo dobrze przyjęta. Podobne opinie napływają z kopalń, do których została dostarczona” – powiedział w piątek PAP rzecznik PGG Tomasz Głogowski.

Dobre przyjęcie butelkowanej kopalnianej wody skłoniło PGG do zlecenia produkcji kolejnych 20 tys. butelek, które trafią do użytku wewnętrznego w kopalniach oraz będą wykorzystywane w celach promocyjnych. Grupa nie planuje sprzedaży wody mineralnej.

Kopalniana woda czerpana jest z pompowni, z głębokości ponad 400 m pod ziemią, gdzie spływa z północnych granic obszaru górniczego kopalni „Ziemowit” – z rejonów zlikwidowanych szybów Piast II i Hołdunów. Jest silnie zmineralizowana – całkowita zawartość jej składników mineralnych to ok. 800 miligramów na decymetr sześcienny. Zawiera m.in. magnez, sód, wapń, wodorowęglany, chlorki i siarczany.

Zakład górniczy w Lędzinach jest jednym z niewielu w Polsce tak bogatych w wodę. Wpływ na to mają warunki geologiczne, hydrogeologiczne i prowadzona w tym rejonie w latach ubiegłych eksploatacja górnicza.

„Nie każda kopalnia węgla kamiennego posiada takie zasoby wody jak nasza. Z historii górnictwa węgla kamiennego wiemy, że były zakłady górnicze, które posiadały wodę pitną, ale nie poczyniły stosownych kroków w celu jej ujmowania” – powiedział kierownik działu geologicznego w ruchu Ziemowit Marcin Sitek.

Kilka lat temu gruntowanie wyremontowano punkt poboru wody kopalni „Ziemowit”, wymieniając m.in. całą armaturę i aparaturę dozującą. Po uzdatnieniu w kopalnianej stacji uzdatniania woda odpowiada wymogom ministerialnego rozporządzenia określającego parametry jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, jest też okresowo kontrolowana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Tychach.

Skład i jakość wody wynikają z warunków hydrogeologicznych. W rejonie kopalni „Ziemowit” piaskowcowe utwory karbonu produktywnego warstw łaziskich, w obrębie których występują wyeksploatowane pokłady węgla, są – jak ujmują to geolodzy – w bezpośredniej łączności hydraulicznej z czwartorzędowym poziomem wodonośnym, zasilanym wodami z opadów deszczu. Dopływająca woda pitna, po wymieszaniu w chodniku wodnym, pompowana jest na powierzchnię z głębokości ok. 400 metrów.

Dotąd z wody korzystali przede wszystkim górnicy z „Ziemowita”, którzy chętnie piją ją także z sokami oraz stosują do parzenia kawy i herbaty. Ponadto kopalnia „Ziemowit” dostarcza ją do ok. 13 proc. mieszkańców Lędzin. Zasoby kopalnianej wody wykorzystywane są również do rezerwowego zasilania dołowego systemu przeciwpożarowego.

mab/ amac/

RP, PAP

Aktualizacja 11 stycznia 2019 (11:15)