logo

Jutro pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty

Środa, 24 kwietnia 2019 (19:40)

Pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty odbędzie się w Sejmie w czwartek o godz. 11.30; głosowanie możliwe jest ok. godz. 14.00 – wynika z harmonogramu, zamieszczonego na stronie internetowej Sejmu.

Projekt nowelizacji prawa oświatowego zakłada, że dyrektorzy szkół będą mieli prawo do dopuszczenia uczniów do matury. Sejm zajmie się projektem w czwartek; tego samego dnia wieczorem nowelą ma zająć się Senat.

Z harmonogramu prac Sejmu wynika też, że w godz. 21.00-22.30 zaplanowano debatę nad wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka; w godz. 22.30-0.00 odbędzie się debata nad wnioskiem o odwołanie minister edukacji Anny Zalewskiej. W debacie nad oboma punktami zaplanowano 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół.

Głosowania mają odbyć się po północy; potem zaplanowano pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym autorstwa PiS, który został opublikowany na stronie Sejmu w ubiegły czwartek. Projekt przewiduje, że decyzje o uchyleniu immunitetów sędziów, m.in. sądów powszechnych w pierwszej i drugiej instancji miałaby podejmować Izba Dyscyplinarna SN.

Według projektu, gdyby Zgromadzeniu Ogólnemu Sędziów SN nie udało się wyłonić dla prezydenta pięciu kandydatów na I prezesa SN, to wybierałby go spośród wszystkich sędziów tego sądu. Ponadto nie byłoby już możliwości wnoszenia odwołań od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa zawierających wnioski o powołanie przez prezydenta wyłonionych kandydatów na sędziów SN. Zgodnie z projektem nowelizacji zmiany miałyby wejść w życie po siedmiu dniach od ich ogłoszenia.

RP, PAP

Aktualizacja 24 kwietnia 2019 (21:11)