logo

Bez ofert w drugim przetargu na SKOK Wołomin

Poniedziałek, 15 lipca 2019 (19:58)

Sąd Rejonowy w Warszawie zobowiązał w poniedziałek syndyka SKOK Wołomin do poddania pod głosowanie na radzie wierzycieli uchwały o odstąpieniu od jego sprzedaży. Sąd poinformował, że w drugim przetargu na zakup upadłego SKOK Wołomin do sądu nie wpłynęły oferty kupna.

– Sędzia komisarz – mając na uwadze przebieg pierwszego i drugiego przetargu – postanawia zobowiązać syndyka do niezwłocznego zwołania rady wierzycieli i poddania pod głosowanie uchwały w przedmiocie odstąpienia od sprzedaży przedsiębiorstwa – orzekł w poniedziałek sędzia sądu rejonowego Cezary Zalewski.

Sąd stwierdził, że ogłoszenie o drugim postępowaniu przetargowym na zakup SKOK Wołomin ukazało się m.in. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. – Do sądu nie wpłynęły żadne oferty w drugim postępowaniu przetargowym – poinformował sędzia.

Sędzia zwrócił się do syndyka SKOK Wołomin z pytaniem, czy było zainteresowanie zakupem. – Na pisma, które skierowałem do banków, otrzymałem tylko trzy odpowiedzi od banków, że nie są zainteresowane – odpowiedział syndyk SKOK Wołomin Lechosław Kochański.

W marcu br. zakończył się pierwszy przetarg na SKOK Wołomin – wtedy także nie wpłynęły żadne oferty kupna podmiotu.

Z ustaleń prokuratury wynika, że w SKOK Wołomin działali członkowie zorganizowanej grupy przestępczej, do której miały należeć m.in. osoby z jego kierownictwa. Zwerbowane przez nich „słupy” przedkładały podrobione zaświadczenia o zatrudnieniu, wysokości zarobków oraz akty notarialne stanowiące zabezpieczenie pożyczek i kredytów na nieruchomościach o znacznie zawyżonej wartości. Na ich podstawie wyłudzano ze SKOK Wołomin wysokie kredyty i pożyczki, które w większości nie były spłacane. W lutym 2015 r. warszawski sąd ogłosił jego upadłość. Według szacunków prokuratury szkoda z tytułu niespłaconych pożyczek i kredytów wynosi ponad 2,5 mld zł.

RP, PAP

Aktualizacja 15 lipca 2019 (21:00)