logo

Postępowanie administracyjne wobec Idea Banku

Wtorek, 16 lipca 2019 (20:15)

Komisja Nadzoru Finansowego wszczęła postępowanie administracyjne w związku z podejrzeniem naruszenia przez Idea Bank m.in. ustawy Prawo bankowe oraz rozporządzeń ministra finansów – podał bank w komunikacie. Postępowanie ma skutkować nałożeniem na bank kary finansowej.

Zarząd banku otrzymał dzisiaj od KNF zawiadomienie o wszczęciu postępowania, w związku z podejrzeniem naruszenia przez Idea Bank własnego statutu oraz przepisów Prawa bankowego i trzech rozporządzeń ministra finansów. Rozporządzenia te dotyczą systemu zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej oraz sposobu postępowania w związku z obrotem instrumentami finansowymi.

Postępowanie dotyczy również podejrzenia stworzenia przez bank „zagrożenia dla interesów uczestników obrotu instrumentami finansowymi”. 

RP, PAP