logo

Sejm uchwalił „500+” dla osób niepełnosprawnych

Piątek, 19 lipca 2019 (14:48)

Sejm uchwalił w piątek ustawę, która zakłada przyznanie świadczenia uzupełniającego w kwocie 500 zł osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Sejm przyjął poprawkę PO-KO dotyczącą zasad uprawniających do świadczenia. Ustawa trafi teraz do prac w Senacie.

Głosowanie nad projektem ustawy poprzedziła burzliwa dyskusja.

„Chciałam prosić państwa, żeby ograniczyć swoje wystąpienia, żeby nie nadawać im charakteru politycznego, ale widocznie się nie da” – odpowiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa.

Podkreśliła, że „około pół miliona osób dorosłych w Polsce zdanych jest w 100 proc. na opiekę swoich najbliższych”. „Nie mogą pracować, a praca to nie tylko źródło dochodu, ale przede wszystkim godnościowa realizacja swoich marzeń” – przekonywała. Dodała, że osoby, dla których „czynności dnia codziennego są najtrudniejszym wyzwaniem, a przy zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych są zdane na swoich opiekunów”, otrzymują renty w wysokości 1100 zł dzięki Prawu i Sprawiedliwości.

Wśród działań rządu na rzecz niepełnosprawnych wymieniła również m.in. zrównanie renty socjalnej do poziomu najniższej renty wypłacanej przez ZUS oraz podniesienie kwoty zasiłku pielęgnacyjnego czy też świadczenia pielęgnacyjnego. „Regularnie podnosimy świadczenia dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, wsłuchujemy się w głosy tego środowiska” – mówiła minister resortu rodziny.

„To, co zrobiliśmy [dla niepełnosprawnych – PAP] można przeczytać w każdym podręczniku, a trudno szukać podręcznika o tym, co państwo zrobiliście” – podkreśliła Borys-Szopa, zwracając się do opozycji. Wyraziła nadzieję, że „w ramach czysto ludzkiej solidarności wysoka izba chce pomóc osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji”.

Za uchwaleniem ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji z poprawką głosowało 428 posłów, dwóch było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Poprawka przyjęta przez Sejm została zgłoszona przez klub PO-KO i dotyczy zasad uprawniających do świadczenia.

Według projektu przedstawionego przez rząd o dodatek mogą wnioskować te osoby, które nie mają prawa do żadnych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, lub które otrzymują świadczenia nie przekraczające kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Od marca tego roku wynosi 1100 zł brutto.

Do kwoty tej nie będzie włączany m.in. zasiłek pielęgnacyjny oraz inne dodatki wypłacane wraz z tymi świadczeniami.

Ustawa trafi teraz do prac w Senacie.

O świadczenie w kwocie 500 zł miesięcznie będą mogły wystąpić osoby, które ukończyły 18 lat i mają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji (chodzi o orzeczenia o: całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji; o niezdolności do samodzielnej egzystencji; o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji; o całkowitej niezdolności do służby i samodzielnej egzystencji).

Aby otrzymać świadczenie, trzeba będzie złożyć wniosek do ZUS lub do innego organu wypłacającego świadczenia emerytalno-rentowe. Dodatek w wysokości 500 zł będzie przysługiwać od miesiąca, w którym przyjęto prawidłowo złożony wniosek.

Świadczenie i koszty obsługi mają być finansowane z pieniędzy Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Przewidziano także możliwość udzielenia pożyczki SFWON przez Fundusz Pracy oraz przekazywanie mu dotacji z budżetu państwa.

RP, PAP

Aktualizacja 19 lipca 2019 (20:33)