logo

Opolskie: Gmina chciała chronić nieistniejący gatunek ptaka

Sobota, 16 maja 2020 (13:02)
Aktualizacja: 16 maja 2020 (13:10)

Gmina Paczków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego chciała chronić kulinka płonnego – gatunek ptaka, którego – jak ustalili kontrolerzy opolskiej delegatury NIK – nie ma w przyrodzie.

Przedmiotem kontroli opolskiej delegatury Najwyższej Izby Kontroli była realizacja projektów, których celem jest zapewnienie bioróżnorodności w regionie. Jak zaznaczono w raporcie pokontrolnym, województwo opolskie należy do najuboższych w Polsce regionów pod względem organizacji obszarów chronionych – brak tu parków narodowych, są zaledwie 3 parki krajobrazowe, najmniej w Polsce rezerwatów i pomników przyrody.

Do zdecydowanej większości realizowanych w województwie projektów kontrolerzy NIK nie zgłosili poważniejszych zastrzeżeń. Szczególną uwagę kontrolerów zwrócił projekt gminy Paczków, gdzie autorzy wniosku dotyczącego ochrony bioróżnorodności postanowili objąć szczególną ochroną kulinka płonnego – wymienionego we wniosku jako rzadki gatunek ptaka. Jak ustalili kontrolerzy NIK, taki gatunek ptaka nie istnieje. Za problematyczny NIK uznał także pomysł reintrodukcji w gminie Paczków rokitnika zwyczajnego, co do którego nie przedstawiono żadnych dowodów świadczących o tym, by kiedykolwiek roślina ta występowała na tym terenie w stanie naturalnym.

– Projekt Paczkowa to przykład niedbałego i nierzetelnego podejścia do realizacji zadań, jakich podjęli się autorzy projektu. Ze względu na fakt, że projekt jest w toku, istniała możliwość zmiany gatunków nim objętych na inne, równie cenne z przyrodniczego punktu widzenia – powiedział PAP Wojciech Jarzyna z delegatury NIK w Opolu.

RP, PAP